Kroó Norbert: Sikeresek voltak a Fény Éve tavalyi rendezvényei

2016. január 24.

Sikeresek vol­tak a Fény Nem­zet­kö­zi Évé­hez kap­cso­ló­dó ma­gyar­or­szá­gi ren­dez­vé­nyek, a prog­ra­mok lá­to­ga­tott­sá­ga bi­zo­nyít­ja, hogy si­ke­rült fel­kel­te­ni az ér­dek­lő­dést a fény­hez kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti ér­té­kek, tel­je­sít­mé­nyek iránt – ér­té­kel­te a ta­va­lyi ese­mény­so­ro­za­tot Kroó Norbert aka­dé­mi­kus a fény éve zá­ró­prog­ram­ján csü­tör­tö­kön a Műcsarnokban.  A ma­gyar prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke fel­idéz­te, hogy az ENSZ az Európai Fizikai Társulat kez­de­mé­nye­zé­sé­re, […]

„Aki a múltját nem becsüli, a jövőt sem érdemli meg”

2015. december 21.

Beszélgetés Kroó Norbert akadémikussal, a Fény Éve magyarországi Programbizottság elnökével. Az interjút Both Előd készítette, a szöveg megjelent a Természet Világa Fény Éve különszámában, mely megvásárolható az újságárusoknál. – Professzor Úr! Az ENSZ 2013-ban a Fény Nemzetközi Évévé nyilvánította 2015-öt. Az esemény alkalmából a Természet Világa – az MTA támogatásával – különszámot ad ki, amelyben kiváló […]

Kísérletek, workshopok, élményalapú tanulás a Fény Éve jegyében

2015. november 27.

Magyarországon immár másodszor elindult a Bayer Making Science Make Sense programja. Ebben a tanévben több mint ezer felsős diák, és már tanárok számára is elérhetők az interaktív természettudományos foglalkozások az MSMS Tudásponton. A 2015/16-os tanévben, kibővített formában kezdi meg a Bayer Hungária „Making Science Make Sense“ (MSMS) Tudáspont oktatási programját, amely csatlakozik az MTA által […]

Fény éve a World Science Forum budapesti rendezvényén

2015. november 9.

A Tudományos Világfórum idei témái közül nem maradhatott ki az UNESCO támogatásával idén megvalósuló Fény Nemzetközi Éve. A rendezvény harmadik napján tematikus ülést tartottak a témában, de a Bálnában megtartott ünnepi fogadáson központi szerepet kapott a fény, a Magyar Tudományos Akadémia Székházának kiállítótermében pedig látványos fényinstallációkat tekinthettek meg az érdeklődők. Minden tekintetben”fényes” vendége is volt a rendezvénynek: Budapestre látogatott […]

Megkezdődött a civilizáció keresése a bizarr fényű csillagnál

2015. október 30.

Rádióantennák fordultak a KIC 8462852 jelű csillag felé, hogy értelmes életre utaló jeleket fogjanak. Nemrégiben ugyanis felmerült, hogy a csillag teljesen szokatlan fényességváltozásait egy idegen civilizáció hatalmas építményei okozzák. A Földtől 1500 fényévnyire lévő, KIC 8462852 jelű csillag bizarr fényességváltozásainak okait egyelőre csak találgatni tudják a csillagászok. A legvalószínűbb természetes magyarázat kidolgozásában – mely szerint a […]

Teljes holdfogyatkozás lesz szeptember 28-án hajnalban

2015. szeptember 26.

Hétfő hajnalban látványos jelenség: teljes holdfogyatkozás lesz látható hazánkból – ha az időjárás is úgy akarja. Az idei ősz egyik érdekes eseménye a szeptember 28-án hajnalban bekövetkező teljes holdfogyatkozás. Sajnos a fogyatkozás a hét első munkanapjának hajnalára esik: a holdkorong hajnali 3:07-kor érinti a teljes árnyék peremét, a nyugati irányban egyre alacsonyabbra süllyedő holdkorong pedig […]

Átadták a középiskolások Gábor Dénes-ösztöndíjait

2015. június 8.

A NOVOFER Alapítvány középiskolások számára kiírt esszépályázata – amelyen határon túli magyar diákok is részt vehettek – idén a Fény Nemzetközi Éve jegyében a „Fényes” Magyarok címet kapta. A kiírók magyar alkotók és kutatók fénnyel kapcsolatos, kevésbé ismert, de közérdeklődésre érdemes eredményeinek bemutatását, továbbgondolását várták. A nyertesek 100, 70 és 50 ezer forintos ösztöndíjban, illetve könyvjutalomban részesültek – […]

Mikor találunk Földön kívüli életet az MTA Csillagászati Kutatóintézete szerint?

2015. május 28.

A rohamosan gyűlő kutatási eredmények alapján indokolt lehet a NASA optimizmusa, és néhány évtizeden belül valóban felfedezhetjük a Földön kívüli életet. Kereszturi Ákos, aMagyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa a NASA-bejelentés mögött álló legizgalmasabb részeredményeket tekinti át. „Tejútrendszerünkben legalább 200 milliárd, a Földhöz hasonló bolygó van” – hangzott el a NASA sajtótájékoztatóján, amelyet […]

Sünök, angyalok, ártó szellemek – a fény és a sötétség profán képzetekben, hiedelmekben, vallási tanításokban

2015. május 11.

Hogyan próbálták az ókori Mezopotámiában elijeszteni a holdfogyatkozást okozó démonokat? Miként került a népi magyarázat szerint az égre a Göncölszekér? Kik vívták a fény és a sötétség küzdelmét a kelet-európai népek hiedelemvilágában? Egyebek mellett e kérdésekről esett szó az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának az Akadémia 186. közgyűléséhez, valamint a Fény Nemzetközi Éve programjaihoz kapcsolódó […]

Nemzetközi fizikai emlékhellyé vált Wigner Jenő iskolája, a Fasori Gimnázium

2015. április 27.

Emléktáblát avattak Wigner Jenő tiszteletére a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium előtt. A Nobel-díjas fizikus, „a világ első atommérnöke” 1920-ban érettségizett a pályafutását jelentősen meghatározó intézményben. A táblát az Európai Fizikai Társulat korábbi elnöke, Luisa Cifarelli és Kroó Norbert, az MTA volt alelnöke leplezte le. Mi a közös a római Fermi Intézet aranyhalas kútjában, a koppenhágai Niels Bohr […]