Kroó Norbert: Sikeresek voltak a Fény Éve tavalyi rendezvényei

2016. január 24.

Sikeresek vol­tak a Fény Nem­zet­kö­zi Évé­hez kap­cso­ló­dó ma­gyar­or­szá­gi ren­dez­vé­nyek, a prog­ra­mok lá­to­ga­tott­sá­ga bi­zo­nyít­ja, hogy si­ke­rült fel­kel­te­ni az ér­dek­lő­dést a fény­hez kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti ér­té­kek, tel­je­sít­mé­nyek iránt – ér­té­kel­te a ta­va­lyi ese­mény­so­ro­za­tot Kroó Norbert aka­dé­mi­kus a fény éve zá­ró­prog­ram­ján csü­tör­tö­kön a Műcsarnokban.  A ma­gyar prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke fel­idéz­te, hogy az ENSZ az Európai Fizikai Társulat kez­de­mé­nye­zé­sé­re, […]

Gyermekrajzok mehetnek az űrbe: pályázat az exobolygók és a CHEOPS-űrtávcső témájában

2015. július 6.

Az exobolygók kutatására szánt CHEOPS-űrtávcső háromezer lekicsinyített rajzot visz magával a világűrbe, a 8-14 éves gyerekek pályamunkáit október 15-ig várják. A CHEOPS az Európai Űrügynökség (ESA) és Svájc együttműködésével készülő űrtávcső, amely 2017 végétől Föld körüli pályáról keresi és vizsgálja a közeli csillagok fényváltozásait, amelyeket exobolygók csillaguk előtti átvonulása okoz. A pályázaton 8 és 14 […]

Határ a csillagos ég – észlelési pályázat középiskolásoknak

2015. június 26.

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja a Fény Nemzetközi Éve alkalmából észlelési pályázatot hirdet középiskolai tanulóknak távcsöves megfigyelés elvégzésére Piszkés-tetőn, az ország legnagyobb csillagvizsgálójában. A versenyen olyan 3 fős középiskolás csapatok indulhatnak, amelyek tagjai magyarországi vagy határon túli magyar nemzetiségű, 14-18 év közötti fiatalok. A pályázat témája A pályázóknak választaniuk kell egy olyan, […]

Fényút – Csáji Attila fényművész kiállítása

Fényút – Csáji Attila fényművész kiállítása

2015. február 3.

A Műcsarnok Csáji Attila Munkácsy-díjas képzőművész kiállításával kapcsolódik a művészeti eseménysorozathoz. Csáji Attila (1939) életművében alapvető szerepet játszik a fény fizikai és szellemi dimenziója.

Mítoszoktól a jövő technológiájáig

Mítoszoktól a jövő technológiájáig

2015. február 2.

A Napot és a belőle áradó fényt évmilliók óta különös becsben tartja az ember. Mítoszok, vallások, istenek, ünnepek születtek a fény tiszteletére. A buddhisták szerint Buddha születésekor az eget ragyogó fény töltötte be. A bánatot, az elmúlást jelképező sötétség ellentéteként a fény a reményt, az életet testesíti meg napjainkig.

Asztrofotó-kiállítás a Polarisban

2015. február 2.

A Fény Nemzetközi Éve egyik első eseményének az óbudai Polaris Csillagvizsgáló ad otthont. A Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) két amatőr tagja, Bajmóczy György és Czinder Gábor közös asztrofotó-kiállítása nyílik meg február 3-án 19 órakor. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a kiváló fotókat bemutató kiállításon.