Kroó Norbert: Sikeresek voltak a Fény Éve tavalyi rendezvényei

2016. január 24.

Sikeresek vol­tak a Fény Nem­zet­kö­zi Évé­hez kap­cso­ló­dó ma­gyar­or­szá­gi ren­dez­vé­nyek, a prog­ra­mok lá­to­ga­tott­sá­ga bi­zo­nyít­ja, hogy si­ke­rült fel­kel­te­ni az ér­dek­lő­dést a fény­hez kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos és mű­vé­sze­ti ér­té­kek, tel­je­sít­mé­nyek iránt – ér­té­kel­te a ta­va­lyi ese­mény­so­ro­za­tot Kroó Norbert aka­dé­mi­kus a fény éve zá­ró­prog­ram­ján csü­tör­tö­kön a Műcsarnokban.  A ma­gyar prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke fel­idéz­te, hogy az ENSZ az Európai Fizikai Társulat kez­de­mé­nye­zé­sé­re, […]

„Aki a múltját nem becsüli, a jövőt sem érdemli meg”

2015. december 21.

Beszélgetés Kroó Norbert akadémikussal, a Fény Éve magyarországi Programbizottság elnökével. Az interjút Both Előd készítette, a szöveg megjelent a Természet Világa Fény Éve különszámában, mely megvásárolható az újságárusoknál. – Professzor Úr! Az ENSZ 2013-ban a Fény Nemzetközi Évévé nyilvánította 2015-öt. Az esemény alkalmából a Természet Világa – az MTA támogatásával – különszámot ad ki, amelyben kiváló […]

Kísérletek, workshopok, élményalapú tanulás a Fény Éve jegyében

2015. november 27.

Magyarországon immár másodszor elindult a Bayer Making Science Make Sense programja. Ebben a tanévben több mint ezer felsős diák, és már tanárok számára is elérhetők az interaktív természettudományos foglalkozások az MSMS Tudásponton. A 2015/16-os tanévben, kibővített formában kezdi meg a Bayer Hungária „Making Science Make Sense“ (MSMS) Tudáspont oktatási programját, amely csatlakozik az MTA által […]

Megkezdődött a civilizáció keresése a bizarr fényű csillagnál

2015. október 30.

Rádióantennák fordultak a KIC 8462852 jelű csillag felé, hogy értelmes életre utaló jeleket fogjanak. Nemrégiben ugyanis felmerült, hogy a csillag teljesen szokatlan fényességváltozásait egy idegen civilizáció hatalmas építményei okozzák. A Földtől 1500 fényévnyire lévő, KIC 8462852 jelű csillag bizarr fényességváltozásainak okait egyelőre csak találgatni tudják a csillagászok. A legvalószínűbb természetes magyarázat kidolgozásában – mely szerint a […]

Az ITER lehozza a Napot az égről

2015. október 20.

Az Európai Unió fúziós kutatási programja jelentős lépés lehet a földi fúziós erőművek megvalósulása felé. A világ egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési együttműködésében az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai is részt vesznek. Hogyan zabolázzuk meg a csillagok energiáját, és milyen szerepet játszanak ebben a magyar kutatók? A fúziós energiatermelés régi […]

Láthatóvá váltak egy ősi robbanás repeszei

2015. október 12.

A Hubble-űrtávcső képe a Fátyol-köd néven ismert szupernóva-maradvány rendkívüli részleteit mutatja meg. Az új és a régebbi felvételek összehasonlításával a maradvány tágulása is vizsgálható lesz majd. Az egyik legismertebb szupernóva-maradvány, a Hattyú csillagképben megfigyelhető Fátyol-köd redőzött szálas szerkezetéről kapta a nevét. A mintegy 2100 fényévre található maradvány látszó átmérője hat teliholdnyi, valódi mérete pedig 110 […]

Magyar kutatót is esélyesnek tartanak az idei fizikai Nobel-díjra

2015. október 2.

Krausz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a németországi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója komoly eséllyel indul az idei fizikai Nobel-díjért – állítja a Thomson Reuters, amely minden évben megpróbálja előrejelezni a Nobel-díjasokat. A Thomson Reuters 2015-ös elemzése alapján a fizikában három tudományterület négy kutatója került a rangsor élére. Krausz Ferenc magyar fizikus a […]

Teljes holdfogyatkozás lesz szeptember 28-án hajnalban

2015. szeptember 26.

Hétfő hajnalban látványos jelenség: teljes holdfogyatkozás lesz látható hazánkból – ha az időjárás is úgy akarja. Az idei ősz egyik érdekes eseménye a szeptember 28-án hajnalban bekövetkező teljes holdfogyatkozás. Sajnos a fogyatkozás a hét első munkanapjának hajnalára esik: a holdkorong hajnali 3:07-kor érinti a teljes árnyék peremét, a nyugati irányban egyre alacsonyabbra süllyedő holdkorong pedig […]

Zsigmondy Richárd, az ultramikroszkóp feltalálója 90 éve kapott Nobel-díjat

2015. szeptember 2.

Zsigmondy Richárd 1925-ben, vagyis éppen 90 éve kapott Nobel-díjat fényszórással kapcsolatos megfigyeléséért, és az ehhez szükséges ultramikroszkóp kifejlesztéséért, egyúttal idén ünnepeljük születése 150. évfordulóját. A nevezetes évforduló(k) alkalmából a Magyar Nemzeti Bank magyar Nobel-díjasokat ábrázoló érmesorozatának idei kiadásán a magyar származású kémikus arcképét láthatjuk. A kolloidika és a nanotechnológia tudományágának megalapozójaként ismert tudós emléke előtt a Magyar Kémikusok Egyesülete 2. Nemzeti […]

Határ a csillagos ég – észlelési pályázat középiskolásoknak

2015. június 26.

A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja a Fény Nemzetközi Éve alkalmából észlelési pályázatot hirdet középiskolai tanulóknak távcsöves megfigyelés elvégzésére Piszkés-tetőn, az ország legnagyobb csillagvizsgálójában. A versenyen olyan 3 fős középiskolás csapatok indulhatnak, amelyek tagjai magyarországi vagy határon túli magyar nemzetiségű, 14-18 év közötti fiatalok. A pályázat témája A pályázóknak választaniuk kell egy olyan, […]