nov
25
sze
Ragyogó fekete lyukak — az Univerzum legfényesebb forrásai – fővárosi fizikatanárok műhelyfoglalkozása @ Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, II.em. 213., fizika előadó
nov 25 @ 14:30

A fekete lyukak az Univerzum azon régiói, ahol az irtózatos gravitáció miatt még a fény is csapdázódik. A fekete lyukak felé áramló anyag azonban káprázatosan világít, a megfigyelhető legfényesebb sugárzást hozza létre. Az előadásból kiderül, hogy a készülő Föld-méretű távcsövekkel hogyan készíthető a fekete lyukakról olyan közeli felvétel, amin kirajzolódik a horizont árnyéka, és arról is szó lesz, milyen kapcsolódó látványos asztrofizikai jelenségek várnak magyarázatra.

Előadó: Kocsis Bence, ELTE TTK Atomfizika Tanszék

A jövő elkezdődött: szuperlézer Szegeden @ MTA Atommagkutató Intézet
nov 25 @ 16:30 – 17:30

Prof. Szabó Gábor előadása.

nov
26
csü
Fény-elemek – kiállítás és kapcsolódó módszertani előadás @ Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar
nov 26 all-day

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének Gyermek és Ifjúsági Vizuális Művészeti Műhelyarchívuma (MROE Kaptár Archívum) kiállítást rendez FÉNY-ELEMEK címmel a 20 éves Rajz OKTV pályamunkáiból. A kiállítás mellett a látogatók részt vehetnek egy előadáson a kapcsolódó módszertani lehetőségekről.

 

Együtt élni egy csillaggal – az űridőjárástól a naptornádókig @ MTA Atommagkutató Intézet
nov 26 @ 16:30 – 17:30

Prof. Erdélyi Róbert előadása.

nov
27
pén
Sugárzunk és sziporkázunk @ MTA Atommagkutató Intézet
nov 27 @ 16:00 – 17:00

Alapvető ismeretek a radioaktív sugárzásról – mert attól félünk, amit nem ismerünk. Dr. Király Beáta előadása.
Kérjük, hogy iskolás csoportok válasszák az év egy másik napját, ezt a napot az egyéni érdeklődők számára tartjuk fenn.

A bejelentkezés kötelező!

Gyülekező: a Poroszlay utcai bejáratnál

 

dec
1
ked
Évek és fényévek – előadások és kerekasztal @ Károli Gáspár Református Egyetem HTK
dec 1 @ 18:00

Az eseményen az alábbi kérdésekre keresünk választ természettudósok és teológusok közreműködésével:

  • Mennyit ismerünk a Világegyetem történetéből?
  • Honnan tudjuk, hogy a kozmológiai történetünk igaz, vagy legalább közelít az igazsághoz?
  • Mi az ami teljesen ismeretlen előttünk?
  • Mit ismerünk abból, amit nem látunk?
  • Miért látunk hasonló dolgokat a távcsőben és a mikroszkópban?
  • Milyen történelemből ismert mintái vannak a mai kozmológiai modelleknek?
dec
3
csü
Pap Gábor: Karácsony a fény évében @ Lovassy László Gimnázium ének terem
dec 3 @ 15:00

Az előadó azt igyekszik bemutatni, hogy mit is jelent/jelentett a fény születése az emberiség történetében, az életünkben és a magyarság történetében. Másrészt ehhez kapcsolódva Pap Gábor az adventi időszakot dolgozza fel előadásában: szó lesz az elcsendesedésről, a befelé figyelésről, a törődésről, a szeretetről és az emberi lélekről.

dec
8
ked
A kvantummechanikától az agykutatásig, az eddigieknél nagyságrendekkel gyorsabb 3D-s lézermikroszkópos módszer az agyműködésének megismeréséhez @ Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, II.em. 213., fizika előadó
dec 8 @ 14:30

A kvantummechanikai múlt században elért eredményei ez elmúlt 15 évben áttörést hoztak az agykutatásban. Lehetőség nyílt élő éber állatok agyműködésének mérésére. Többek között például
megértettük, hogy gondolkodás közben az idegsejtek nyúlványai mozognak. Felfedeztük, hogy a körülöttünk levő teret kódoló sejtek a hippokampuszban (memóriaközpont) és a szomszédos
agykérgi területeken helyezkednek el és egy speciális, a távolság függvényében változó rácsállandójú aktivitás struktúra által kódolódnak.

A kvantummechanikai alapelveire épülő, 3D-os lézer pásztázó mikroszkópos eljárásainkkal az eddig módszerekhez képest akár 6-9 nagyságrenddel gyorsabban, illetve jobb feloldással tudjuk az agy működését feltérképezni. Ez a sebesség növekedés pont elegendő ahhoz, hogy a gondolkodás és a memóriafolyamatok mögött rejlő téridőbeli neuronális aktivitásmintázatokat fel tudjuk bontani nagy térfogatokban.

Rózsa Balázs (MTA KOKI) előadása.

dec
19
szo
Sarkifény – Fény Éve a Kecskeméti Planetáriumban @ Kecskeméti Planetárium
dec 19 @ 16:00

Sarkifény – E. Kovács Zoltán előadása a Kecskeméti Planetáriumban.

jan
21
csü
A Fény éve mű­vé­sze­ti prog­ram­so­ro­zat zá­ró­ese­mé­nye a Műcsarnokban @ Műcsarnok
jan 21 @ 14:00

14 óra

Kö­szön­tőt mond: Kroó Nor­bert aka­dé­mi­kus, a Fény Éve prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke
Elő­adás: Szőll­ősi-Nagy And­rás egyetemi tanár: A XX. szá­za­di fény­mű­vé­szet: kon­tex­tus és kro­no­ló­gia

15 óra

FÉNYÚT – portréfilm Csáji Attiláról
(hossza: 52 perc)   Készült: 2015-ben
Rendezte: Borbás Tamás. Szerkesztő riporter: Szemadám György. Zene: Dubrovay László. A film a Fény Nemzetközi Éve alkalmából készült a Magyar Művészeti  Akadémia portréfilm sorozatában, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával.