A Fény éve mű­vé­sze­ti prog­ram­so­ro­zat zá­ró­ese­mé­nye a Műcsarnokban

2016. január 24.
When:
2016-01-21 @ 14:00
2016-01-21T14:00:00+01:00
2016-01-21T14:30:00+01:00
Where:
Műcsarnok
Budapest
Műcsarnok, Felvonulási tér
1146 Magyarország

14 óra

Kö­szön­tőt mond: Kroó Nor­bert aka­dé­mi­kus, a Fény Éve prog­ram­bi­zott­ság el­nö­ke
Elő­adás: Szőll­ősi-Nagy And­rás egyetemi tanár: A XX. szá­za­di fény­mű­vé­szet: kon­tex­tus és kro­no­ló­gia

15 óra

FÉNYÚT – portréfilm Csáji Attiláról
(hossza: 52 perc)   Készült: 2015-ben
Rendezte: Borbás Tamás. Szerkesztő riporter: Szemadám György. Zene: Dubrovay László. A film a Fény Nemzetközi Éve alkalmából készült a Magyar Művészeti  Akadémia portréfilm sorozatában, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával.