Communication Technology

Fényes élmények

A magyarországi nevelő-oktató munkát befolyásoló alapdokumentumok mindegyike egyértelművé teszi, hogy a fény különböző szempontú vizsgálatának, megfigyelésének, ábrázolásának szerepelnie kell a tanulók fejlesztése során, mely folyamat akkor eredményes, ha számos maradandó pozitív élmény kapcsolódik hozzá.

Nem csak a fizika (pl.: a fény természete), a biológia (pl.: fotoszintézis), az irodalom (pl.: Tóth Árpád: Lélektől lélekig) vagy a művészetek (pl.: képzőművészet, zene ) és a mindennapi élet (pl.: egészségügy, táplálkozás, ipar, mezőgazdaság) területén  találkozunk a természetes (pl.: napsugár), mesterséges (pl.: lézer) és szakrális (pl.: szeretet) fény áldásos szerepével, hanem életünk minden pillanatában akaratlanul is kölcsönhatásban vagyunk a fénnyel. Ezért tudnunk kell hatásának számos előnyéről és esetleges hátrányairól is. A fiatal korban tudatosított ismeretek, szokások, élmények meghatározóak az egyéni és a közösségi élet minőségének kialakításában, megteremtésében, s ebben most a fény kiemelt szerepet kaphat.

Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére – az UNESCO és az ENSZ támogatásával – 2015 A FÉNY NEMZETKÖZI ÉVE. 2015-ben, amikor a fény nemzetközi szinten is az érdeklődés középpontjában szerepel, a köznevelési intézményekben is fontos feladat, hogy nagy figyelmet szánjanak fejlesztő munkájuk során a fénynek. A fényhez közvetlenül vagy szimbolikusan kapcsolható témák a Nemzeti Alaptanterv mind a tíz műveltségterületén találhatók. Ezek kapjanak hangsúlyosabb szerepet a tanórákon, iskolai rendezvényeken, ünnepségeken, a különböző szervezésű versenyeken, projekt feladatokban, kiállítások témáiban.

Élmények sokaságával tudatosuljon a diákságban a fény hasznossága, tudósaink, művészeink eredményei ezen a területen, és az új kutatásokhoz kapcsolódó remények. A fény egy éven át akkor lesz igazán a figyelem középpontjában, ha lehetőségeink szerint mindnyájan teszünk ennek érdekében.

Bízunk a magyar iskolák kreativitásában, együttműködésében ezen a területen is!

 

Kürti Jenő, az MTA doktora, egyetemi tanár 
Lajos Józsefné, tanár

Az MTA partneriskoláinak listája>>

A fény éve keretében meghirdetett oktatással kapcsolatos programok >>

WSF Titkárság>>